Strategi pikeun PERSIB sangkan juara

Wasit goblogg…. wasit goblogg…. angger ari geus nyarekan wasit teh. Hariwang mun ningali PERSIB maen, seug teh eleh, salian ti wasit digoblog-goblog, barudak sakola, ibu-ibu nu balanja, pagawe, teu jongjon, sok gancang muru balik sieun kapegat ku bobotoh. Liga Indonesia taun kamari, prestasi PERSIB estuning nguciwakeun. Atuh naon sakuduna nu dipilampah PERSIB, supaya bisa ngaronjatkeun…

Ooooo…. Euhmmm….

Reporter : Cobi manawi eeuu… bapa tiasa ngajentrekeun waktos ngalaman tsunami ? Nu diwawancara : Janten kieu neng, harita bapa nuju maraban munding, ti kaler emana barudak lulumpatan bari cocorowokan… aya lambak, aya lambak, caah… caah.. caahh.. lini.. lini tulung, sunamiiii…. ah pokona sagala musibah disebut we neng. Reporter : euhhmmm… Nu diwawancara : teras wae…

Milangkala Pramuka Ka-45

Tanggal 14 Agustus 2006 mangkukna, mangrupa tanggal karamat pikeun gerakan kapramukaan di Indonesia. Dina tanggal eta sakabeh orhanisasi pandu sa-Indonesia, tungtunga ngikrarkeun diri pikeun ngahiji dina hiji iketan kapanduan anu dibere ngaran PRAMUKA (Praja Muda Karana). Lambang pramuka mangrupa kitri (sirung kalapa), naon pangna kitri dipilih jadi lambang pramuka, ceunah yen kabeh bagean tina kalapa…